Kerkdienst
Live volgen
Rooster

 
Home     Contact     Sitemap     Zoeken  
  
 
 

Kerkdienst

De meeste kerkdiensten verlopen volgens een vaste liturgie. We zingen voornamelijk uit het Liedboek voor de kerken en gebruiken de nieuwe bijbelvertaling.

De kleinste kinderen (t/m 3 jaar) worden voor de dienst naar de creche gebracht. De kinderen van 4 tot 12 jaar gaan tijdens de dienst naar de kindernevendienst. Voordat zij de kerkzaal verlaten wordt er een kinderlied gezongen en vertelt de leiding van de nevendienst alvast iets over het onderwerp in de nevendienst.

Er zijn tijdens de dienst 2 collectes.

Gedurende het kerkelijk jaar kennen we 6 avondmaalszondagen. Het avondmaal wordt afwisselend aan de tafel of lopend gevierd.

De muziekgroepen verlenen minimaal 6 keer per jaar hun medewerking tijdens de ochtenddienst. Tijdens deze diensten wordt er niet alleen uit het liedboek gezongen, maar ook uit liedbundels als Opwekking, Psalmen voor nu en de Evangelische Liedbundel. Bij 4 van deze diensten zijn de catechisatiegroepen betrokken in de voorbereiding.

 

 

Kerkdiensten

Iedere zondag diensten om 9:30 en 17:00 uur in ons kerkgebouw 'Lichtwijzer' aan de Hoge Gouwe 141.

Komende diensten:

Meer informatie
- rooster kerkdiensten
- routebeschrijving

Live volgen
- kerkdienst via internet volgen